Jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza Stanisława Barana - 19.06.2011

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia