Święcenie pokarmów na stół wielkanocny - 11.04.2009

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia