Paczki dla ubogich - 19.12.2009

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia