Pomoc najuboższym naszej parafii - Adwent 2007

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia