Pielgrzymka do sanktuariów Warmii i Mazur - 6-7.10.2007

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia