Wczaso-rekolekcje dla chorych - Łaźniew - 2006

Stowarzyszenie Miłosierdzia - zdjęcia