Jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza Stanislawa Barana - 19.06.2011

Służba Porządkowa - zdjęcia