Uroczystosc Bożego Ciała - 22.05.2008

Służba Porządkowa - zdjęcia