Odpust parafialny, poświęcenie obrazu Ustanowienia Eucharystii - 14.09.2008

Służba Porządkowa - zdjęcia