Odpust parafialny - 14.09.2007

Służba Porządkowa - zdjęcia