Ksiądz Andrzej Klima CM - 20.02.2011

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia