Ksiądz Władysław Bomba - 13.12.2009

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia