Ksiądz prof. Jan Dukała CM - 14.02.2010

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia