Arcybiskup Tadeusz Gosłowski - 09.05.2010

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia