Ksiądz Jacek Kuzieł CM - 11.10.2009

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia