Prof. Włodzimierz Kamiński, dr Cezary Mech - 13.02.2008

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia