Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński - 17.01.2007

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia