Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski - 14.03.2007

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia