Ksiądz Feliks Folejewski - 16.11.2005

Szkoła Cnót Obywatelskich - zdjęcia