Zakończenie odbudowy Ołtarza Ojczyzny - 15.05.2011

Liturgiczna Służba Ołtarza - zdjęcia