Poświęcenie figur - 12.06.2011

Liturgiczna Służba Ołtarza - zdjęcia