Odpust parafialny - podwyższenie Krzyża Świętego - 14.09.2008

Liturgiczna Służba Ołtarza - zdjęcia