Odpust parafialny - 14.09.2007

Liturgiczna Służba Ołtarza - zdjęcia