Opłatek w Duszpasterstwie Przedszkolaków - 19.12.2010

Duszpasterstwo Przedszkolaków - zdjęcia