Opłatek w Duszpasterstwie Przedszkolaków - 20.12.2009

Duszpasterstwo Przedszkolaków - zdjęcia