Goście z Ignacowa - 13.05.2007

Duszpasterstwo Przedszkolaków - zdjęcia