Zbiórka darów na paczki świąteczne dla powodzian ze wsi Brzozowa - 05.12.2010

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia