Przygotowania do wigilii dla Samotnych - 23-24.12.2010

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia