Dzień Dziękczynienia - 13.06.2010

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia