Pomagamy przygotować wigilię dla Samotnych i Chorych - 24.12.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia