Podręczniki językowe do szkół na misjach wschodnich - 05.09.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia