Nasza pomoc pielgrzymom z Niemiec i Ukrainy - 05-07.06.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia