Kwestujemy na misje - 18.10.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia