IX Dzień Papieski - 11.10.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia