Dzień Chorych z okazji odpustu - 12.09.2009

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia