Spotkanie opłatkowe - 13.12.2008

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia