Pomagamy w czasie wigilii dla samotnych, starszych i chorych - 24.12.2008

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia