Wyjazd z Fundacją - piknik rodzinny - kultura żydowska - 17.09.2006

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia