Pielgrzymka do Niepokalanowa - 16.09.2006

Młodzieżowa Grupa Wolontariatu - zdjęcia