Wprowadzenie na urząd proboszcza księdza Roberta Berdychowskiego - 26.06.2011

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia