Uroczystość odpustowa podwyższenia Krzyża Świętego - 13.09.2009

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia