Procesja rezurekcyjna - 12.04.2009

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia