Procesja rezurekcyjna - 23.03.2008

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia