Odpust parafialny - podwyższenie Krzyża Świętego - 14.09.2008

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia