Wyjazd do Ołtarzewa - 17.03.2007

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia