Odpust parafialny - 14.09.2007

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia