Przyjęcie do Wspólnoty i nałożenie Cudownego Medalika - 26.11.2006

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia