Pielgrzymka do Powsina - 15.10.2005

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej - zdjęcia