Wycieczka Koła Misyjnego do Ksieży Werbistów - 22.11.2008

Koło Misyjne - zdjęcia