Zakończenie roku w Duszpsaterstwie Młodzieży - 13.06.2010

Katecheza - zdjęcia